Bookmark and Share    
 

Generalforsamlingsstævne i Haderslev

Lørdag, den 6. februar 2016
 

OBS!
Stævnet er flyttet til

Haderslev Handelsskole
Kroghs Kobbel 2
6100 Haderslev

Benyt indgang B.

 
En inspirerende kordag
Vi skal synge et blandet repertoire af danske sange og viser, der vil være nyt og gammelt, hurtigt og langsomt, rytmisk og traditionelt.
Stævnet slutter med, at vi synger det, vi har gennemgået - ikke en koncert, men for vores egen skyld, så vi kan få en fornemmelse af, hvad vi har nået.
Alle satser kan sangerne derefter tage med hjem og synge i deres egne kor.

Erik Sommer
Dagens instruktør er Erik Sommer. Han er konservatorieuddannet musikpædagog. Han har været lektor i musik og højskolelærer og er uddannet organist.
Erik Sommer har en omfattende komponistvirksomhed bag sig med mange sange og salmemelodier, hvoraf en del er blevet optaget i højskolesangbogen og i den nye salmebog. Mon ikke alle kor har sunget nogle af hans sange, fx Du som har tændt millioner af stjerner.

Velkommen til tre nye kor

Det er en stor fornøjelse at byde velkommen til tre kor, som pr. 1. januar 2014 har meldt sig ind i Danske Folkekor og dermed Grænsekorene.

Velkommen til Kværs Familiekor under ledelse af Ann Helene Nissen. Koret er et blandet kor med 21 sangere.
Velkommen til Sønderjysk Kor under ledelse af Lone Skovgaard. Koret hører hjemme i Haderslev, der er 45 sangere.
Velkommen til Damekoret EKKO under ledelse af Bodil Gormsen. Koret hører hjemme i Aabenraa og er et damekor med 29 sangere.

Hvem er vi?

Grænsekorene er en sammenslutning af 690 sangere i Sønderjylland.
De fleste synger i et af de 19 medlemskor.

Grænsekorene er en kreds i korsammenslutningen Danske Folkekor.
 
 
Følg Grænsekorene på Facebook

Arrangementer

Grænsekorene arrangerer hvert år stævner og kurser for kormedlemmer og korledere. Arrangementerne afholdes forskellige steder i området, og stævne- og kursusledere er erfarne og dygtige korpersoner fra hele landet.

I forbindelse med den årlige generalforsamling i februar måned afholdes også korstævne. Arrangementet går på skift mellem medlemskorene.

webmaster: Linda Petersen  | graensekorene@gmail.com